• Lấy ý kến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)Lấy ý kến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
  • Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến PhápCuộc thi viết tìm hiểu Hiến Pháp
  • Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, vừa qua Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về giao thông đường bộ tại xã Vũ Tiến - huyện Vũ Thư và xã Phú Lương - huyện Đông Hưng, mỗi hội nghị thu hút gần 200 đại biểu là Bí thư, trưởng thôn, thành viên các hội, đoàn thể như Cựu chiến binh, Phụ nữ, nông dân và Nhân dân tham gia. 
 
Ðiều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”. Như vậy, theo quy định hiện hành sau thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế, người thuộc diện thừa kế không còn quyền khởi kiện thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác; sau thời hạn là 3 năm, cá nhân, tổ chức không còn quyền khởi kiện yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại.
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập