Một số điểm mới về thi hành bản án, quyết định hành chính

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 gồm 23 chương, 372 Điều. Chương XIX gồm 7 điều. Trong đó, từ Điều 309 đến Điều 315 quy định về thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính với một số điểm mới:

 
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Ngày 22/7/2016, Liên ngành Sở Tư pháp, Công anh tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức lễ ký kết bản Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-CAT-STP-SLĐTBXH-SYT thực hiện quy trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hình thức xử lý đối với đối tượng đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng bị phát hiện vẫn còn nghiện; thủ tục đối với đối tượng đang tham gia điều trị chất dạng thuốc phiện mà có kết quả xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện khác. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo lễ ký kết.
 
 
Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 gồm 23 chương, 372 Điều. Chương XIX gồm 7 điều. Trong đó, từ Điều 309 đến Điều 315 quy định về thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính với một số điểm mới:
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập