Thái Bình: Thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020"

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020", Ngày 14/9/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2020”.

 
  • Ngày pháp luậtNgày pháp luật
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020", Ngày 14/9/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2020”.
 
Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 05/7/2013 của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017; ngày 22/9/2013, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật cho hơn 160 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã Đông Phong, huyện Tiền Hải. Đây cũng là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào công tác của Hội phụ nữ.
 
Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2004, thay thế cho Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 1988. Qua 10 năm áp dụng, Bộ luật Tố tụng Hình sự (Bộ luật TTHS) đã đóng góp rất lớn vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, qua thời gian dài áp dụng Bộ luật TTHS đã bộc lộ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; với Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghị quyết số 49-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành sau thời điểm Quốc hội thông qua Bộ luật TTHS nên nhiều nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Đảng chưa được thể chế hóa vào các quy định của Bộ luật TTHS
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập