• Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Cùng với cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên cả nước, tối 26/7/2014, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã tham gia lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc xương máu bảo vệ Tổ quốc mang lại sự yên bình, hạnh phúc cho thế hệ hôm nay. “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta”.
 
Quan hệ lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có những diễn biến phức tạp, đã xảy ra tình trạng tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động bấp bênh. Nhằm góp phần đảm bảo cho mối quan hệ lao động được hài hòa, ổn định, tiến bộ, bền vững; từ 2009-2013, Sở Tư pháp Thái Bình đã có nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.
 
Ngày 28/11/2013, Quốc  hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sau đây gọi tắt Hiến pháp năm 2013) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014. Hiến pháp năm 2013 vừa kế thừa được các giá trị to lớn của 04 bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trong đó có nhiều nội dung mới, như: bổ sung nguyên tắc kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước; khẳng định Quốc hội không phải là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến; bổ sung chế định mới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà nước... Trong phạm vi bài viết này, xin giới thiệu những điểm mới cơ bản chế định Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013.
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập