• Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến PhápCuộc thi viết tìm hiểu Hiến Pháp
  • Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
“Ban hành 382 công văn, 72 báo cáo, 70 quyết định và 18 kế hoạch chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn; công tác Tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai kịp, thời toàn diện các nhiệm vụ trong tâm…” là kết quả công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tư pháp Thái Bình 6 tháng đầu năm 2015.
 
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập