• Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến PhápCuộc thi viết tìm hiểu Hiến Pháp
  • Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
Nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Đề án; ngày 19/5/2015, Sở Tư pháp Thái Bình đã ban hành kế hoạch số 12/KH-STP thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập