Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật

Bằng nhiều hình thức phong phú như xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trong tâm của Hội, đẩy mạnh các hoạt dộng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ…năm 2014, Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 
  • Ngày pháp luậtNgày pháp luật
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Bằng nhiều hình thức phong phú như xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; lồng ghép các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trong tâm của Hội, đẩy mạnh các hoạt dộng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ…năm 2014, Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
 
Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2004, thay thế cho Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 1988. Qua 10 năm áp dụng, Bộ luật Tố tụng Hình sự (Bộ luật TTHS) đã đóng góp rất lớn vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, qua thời gian dài áp dụng Bộ luật TTHS đã bộc lộ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; với Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghị quyết số 49-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành sau thời điểm Quốc hội thông qua Bộ luật TTHS nên nhiều nội dung của Chiến lược cải cách tư pháp trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Đảng chưa được thể chế hóa vào các quy định của Bộ luật TTHS
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập