• Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp; ngày 21/8/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập