Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác CSDLQGDC quy định tại Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, Quyết định số 896/QĐ-TTg.

 
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác CSDLQGDC quy định tại Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, Quyết định số 896/QĐ-TTg.
 
Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng cho 300 đại biểu là các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; trưởng các ban ngành đoàn thể; bí thư, trưởng thôn; đại diện cán bộ, hội viên Hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và nhân dân tại thị trấn Vũ Thư, xã Tự Tân và Minh Khai (huyện Vũ Thư).
 
Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập