• Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-MT triển khai tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2014; ngày 21/10/2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tậphuấn kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư năm 2014 cho 90 đại biểu Thường trực Ban chỉ đạo Đề án tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; chuyên viên theo dõi các huyện, thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 8 xã làm điểm; Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ; Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình.
 
Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 05/7/2013 của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017; ngày 22/9/2013, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật cho hơn 160 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã Đông Phong, huyện Tiền Hải. Đây cũng là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào công tác của Hội phụ nữ.
 
Kế thừa và phát huy thành tựu của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 của nhà nước ta, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ra đời đã góp phần đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp của gia định Việt Nam, qua đó có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và đất nước nói chung.
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập