Thái Bình: Ký kết hướng dẫn liên ngành thực hiện quy trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 22/7/2016, Liên ngành Sở Tư pháp, Công anh tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức lễ ký kết bản Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-CAT-STP-SLĐTBXH-SYT thực hiện quy trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hình thức xử lý đối với đối tượng đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng bị phát hiện vẫn còn nghiện; thủ tục đối với đối tượng đang tham gia điều trị chất dạng thuốc phiện mà có kết quả xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện khác. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo lễ ký kết.

 
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Ngày 22/7/2016, Liên ngành Sở Tư pháp, Công anh tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức lễ ký kết bản Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-CAT-STP-SLĐTBXH-SYT thực hiện quy trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hình thức xử lý đối với đối tượng đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng bị phát hiện vẫn còn nghiện; thủ tục đối với đối tượng đang tham gia điều trị chất dạng thuốc phiện mà có kết quả xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện khác. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo lễ ký kết.
 
Ngày 8/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2016/NĐ-CP quy định về người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí; kinh phí thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi và cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Triển khai Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2016 của tỉnh Thái Bình, ngày 01/7 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tư pháp cấp xã năm 2016.  Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Tham dự Hội nghị còn có 26 cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 100 công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã.
 
Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 gồm 23 chương, 372 Điều. Chương XIX gồm 7 điều. Trong đó, từ Điều 309 đến Điều 315 quy định về thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính với một số điểm mới:
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập