• Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp; ngày 21/8/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, ngày 14/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua hơn một năm triển khai thi hành Luật và Nghị định trên địa bàn tỉnh Thái Bình công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) cấp tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định.
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập