Thái Bình: 10 năm tuyên truyền Luật Bình đẳng giới

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 10 năm qua Sở Tư phápThái Bình luôn chú trọng  công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới từ cấp tỉnh đến cơ sở, với nhiều nhóm đối tượng cũng như hình thức và nội dung tuyên truyền khác nhau nhằm giáo dục về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ trong đời sống xã hội.

 
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Mục tiêu xây dựng nông thôn mớiMục tiêu xây dựng nông thôn mới
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 10 năm qua Sở Tư phápThái Bình luôn chú trọng  công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới từ cấp tỉnh đến cơ sở, với nhiều nhóm đối tượng cũng như hình thức và nội dung tuyên truyền khác nhau nhằm giáo dục về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ trong đời sống xã hội.
 
Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương, Vũ Thư tổ chức 7 hội nghị truyền thông pháp luật tại xã Trà Giang, Vũ An, Vũ Bình, Vũ Hòa (huyện Kiến Xương); xã Tân Phong, Song An, Tự Tân (huyện Vũ Thư). Tham dự hội nghị có 900 đại biểu đại diện cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể - chính trị xã hội, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MTTQ các khu dân cư, tổ trưởng tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở.
 
Quyền có họ, tên là một quyền nhân thân được ghi nhận tại Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xác định họ và tên của cá nhân đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn so với trước đây nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền. Tuy nhiên trên thực tiễn đã có những vướng mắc ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và cơ chế áp dụng pháp luật. Bài viết nhằm phân tích và bình luận những quy định của pháp luật về vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân, đồng thời, bài viết đưa ra những giải pháp pháp lý nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế.
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập