Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Thái Bình hướng dẫn hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018

Ngày 26/9/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 605/HĐPH về việc hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018. Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 
  • Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyếnCuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Ngày 26/9/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 605/HĐPH về việc hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018. Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
 
Rà soát văn  bản quy phạm pháp luật (QPPL) là việc xem xét lại các văn bản QPPL đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như  sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành, đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản mới để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập