Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật tại xã Đô Lương

Sáng ngày 19/9/2018, Sở Tư pháp Thái Bình đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường cho nhân dân xã Đô Lương. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu làcán bộ, công chức của UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn và đại diện Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã.

 
  • Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyếnCuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
 
 
Rà soát văn  bản quy phạm pháp luật (QPPL) là việc xem xét lại các văn bản QPPL đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước để xử lý bằng các hình thức thích hợp như  sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành, đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản mới để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.
The Web Part has timed out.
Số lượt truy cập