Thái Bình: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh. Ngày 24/4/2014, Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Trọng Xá- Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ phụ trách công tác Thủ tục hành chính  các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 
  • Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luậtSống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh. Ngày 24/4/2014, Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Trọng Xá- Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ phụ trách công tác Thủ tục hành chính  các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
 
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH–UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh, ngày 11/4/2014, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương và UBND xã Vũ Ninh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 344 cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học và các thôn.
 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW  Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã nêu rõ những quan điểm chỉ đạo, định hướng tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Một trong những chính sách quan trọng là việc thu hồi đất bảo đảm lợi ích Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi tương xứng, khắc phục những tiêu cực lớn trong lĩnh vực này cũng như tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp.
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập