Thái Bình: Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 343/QĐ-TTg và Quyết định 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 (gọi tắt là Đề án 343 và 704 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 thành lập Ban Chỉ đạo 2 đề án (BCĐ) do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và 15 ngành thành viên BCĐ; đồng thời giao cho Hội LHPN tỉnh là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu cho BCĐ Đề án tỉnh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ Đề án cấp huyện. BCĐ Đề án các huyện, thành phố đã chỉ đạo 286/286 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Điều hành 2 Đề án cấp xã, phường, thị trấn.

 
  • Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến PhápCuộc thi viết tìm hiểu Hiến Pháp
  • Kỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt NamKỷ niệm 70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
  • Cải cách thủ tục hành chínhCải cách thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 (gọi tắt là Đề án 343 và 704 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 thành lập Ban Chỉ đạo 2 đề án (BCĐ) do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và 15 ngành thành viên BCĐ; đồng thời giao cho Hội LHPN tỉnh là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu cho BCĐ Đề án tỉnh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ Đề án cấp huyện. BCĐ Đề án các huyện, thành phố đã chỉ đạo 286/286 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Điều hành 2 Đề án cấp xã, phường, thị trấn.
 
“Ban hành 382 công văn, 72 báo cáo, 70 quyết định và 18 kế hoạch chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn; công tác Tư pháp đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai kịp, thời toàn diện các nhiệm vụ trong tâm…” là kết quả công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tư pháp Thái Bình 6 tháng đầu năm 2015.
 
 
Mạng Văn phòng
Hệ thống thư điện tử
 
Số lượt truy cập