Các tin Sở Tư pháp

Ban hành hướng dẫn quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp Thái Bình ban hành Công văn số 63/STP-XD&KTr ngày 07/02/2018 hướng dẫn quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND các cấp.

Sở Tư pháp thực hiện đề án phổ biến tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/9/2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021;  Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 18/10/2017 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; từ ngày 04-07/12/2017, Sở Tư pháp đã thực hiện đợt tuyên truyền pháp luật tại các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, An Khê và Quỳnh Khê của huyện Kiến Xương cho gần 600 đại biểu là cán bộ và nhân dân tại địa phương.

Thái Bình: Thực hiện chương trình phối hợp số 14/2013/CTPH-BTP- HLHPNVN

Ngày 10/01/2013,  Bộ Tư pháp và HLHPN Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp (CTPH) số 14/2013/CTPH-BTP- HLHPNVN về đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn pháp luật (TVPL) cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017. Sở Tư pháp đã phối hợp với HLHPN tỉnh ban hành CTPH số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 05/7/2013 về việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017 và Kế hoạch liên ngành số 12/KHLN-STP-HLHPN ngày 5/7/2013 triển khai CTPH; đồng thời kết hợp triển khai hiệu quả CTPH trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sở Tư pháp: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp; ngày 21/8/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 12-6-2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ngày 02-8-2017, Chi bộ Trợ giúp pháp lý đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Cao Quân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đại diện tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ Trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp: Tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình

Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương, Vũ Thư tổ chức 7 hội nghị truyền thông pháp luật tại xã Trà Giang, Vũ An, Vũ Bình, Vũ Hòa (huyện Kiến Xương); xã Tân Phong, Song An, Tự Tân (huyện Vũ Thư). Tham dự hội nghị có 900 đại biểu đại diện cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể - chính trị xã hội, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MTTQ các khu dân cư, tổ trưởng tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở.

Chi bộ Văn bản kết nạp Đảng viên mới

Ngày 19/5/2017, Chi bộ Văn bản tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quân fchungs ưu tú sau thời gian nỗ lực rèn luyện, phấn đấu.

Đại hội lần thứ V- Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp

Ngày 07/04/2017, Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2019. Đến dự có đồng chí Phạm Xuân Thủy – UVTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phạm Cao Quân, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng, trung tâm và toàn thể đoàn viên thanh niên Sở.

Sở Tư pháp triển khai đợt tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng

Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng cho 300 đại biểu là các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; trưởng các ban ngành đoàn thể; bí thư, trưởng thôn; đại diện cán bộ, hội viên Hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và nhân dân tại thị trấn Vũ Thư, xã Tự Tân và Minh Khai (huyện Vũ Thư).

Đoàn công tác Cục Bổ trợ tư pháp làm việc tại Thái Bình

Ngày 21/9/2016, Đoàn công tác Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình về nắm tình hình triển khai Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020". Đồng chí Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp -  Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập