Các tin Sở Tư pháp

Sở Tư pháp: Phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg, Sở Tư pháp đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp được giao chủ trì Đề án "Tăng cường công tác PBDGPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

Thái Bình: Tập huấn công tác bồi thường nhà nước và công tác tư pháp năm 2018

Ngày 30/11/2018, Sở Tư pháp Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tư pháp năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; đại diện cán bộ công chức được giao thực hiện công tác bồi thường của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Lãnh đạo các Phòng Tư pháp cùng 120 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại xã Đông Cường

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, chiều ngày 19/9/2018 Sở Tư pháp Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức của UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn và đại diệnmột số tổ chức tôn giáo và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật tại xã Đô Lương

Sáng ngày 19/9/2018, Sở Tư pháp Thái Bình đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường cho nhân dân xã Đô Lương. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu làcán bộ, công chức của UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn và đại diện Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã.

Sở Tư pháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ngày 10/8/2018, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Thái Bình: Tập huấn liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ngày 02/8/2018, Sở Tư pháp Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện các cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội, Công an, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, cùng 260 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch và Công an của một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

Ngày 01/8/2018, Sở Tư pháp Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp với chuyên đề “Một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới về Thuế và Hải quan”. Tham dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Bình, các báo cáo viên của Cục Thuế, Chi cục Hải quan cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ Trợ giúp pháp lý kết nạp đảng viên mới

Vừa qua, Chi bộ Trợ giúp pháp lý thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức “Lễ kết nạp Đảng viên” cho quần chúng ưu tú Trần Thị Hà Phương sau thời gian nỗ lực rèn luyện và phấn đấu.

Thái Bình: Nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Thái Bình đã được các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện khá tốt công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Sở Tư pháp: 10 năm tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Những năm qua, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ, từng bước góp phần ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập