Sở Tư pháp thực hiện đề án phổ biến tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày :14/12/2017
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/9/2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021;  Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 18/10/2017 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; từ ngày 04-07/12/2017, Sở Tư pháp đã thực hiện đợt tuyên truyền pháp luật tại các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, An Khê và Quỳnh Khê của huyện Kiến Xương cho gần 600 đại biểu là cán bộ và nhân dân tại địa phương.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt một số điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007; pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm, các tệ nạn xã hội khác.. nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực, từng bướcgiảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.
                                                                               Hạnh Nga
                                                                 
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập