Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại xã Đông Cường

Cập nhật ngày :20/09/2018
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018, chiều ngày 19/9/2018 Sở Tư pháp Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND xã Đông Cường, huyện Đông Hưng. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức của UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn và đại diệnmột số tổ chức tôn giáo và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo như: Sự cần thiết phải ban hành Luật; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo; quá trình xây dựng, những điểm mới cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Luật gồm 09 Chương, 08 Mục, 68 Điều, trong đó nội dung bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam.
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hưởng – Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền nội dung Luật đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã nhằm thực hiện tốt quy định của pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo...
Hồng Trần
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập