Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Cập nhật ngày :01/12/2017

 

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
 


Căn cứ quy định của Luật Công chứng năm 2014, Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Đặng Thị Nga; Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo:
1. Đồng ý đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với bà Đặng Thị Nga, sinh ngày 06 tháng 4 năm 1989.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Đã hoàn thành khóa Đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số 537/2017/CC ngày 15 tháng 11 năm 2017 do Học viện Tư pháp cấp.
- Đăng ký tập sự tại Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Quý, có trụ sở tại số nhà 39 An Bình 1, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; do Công chứng viên Nguyễn Viết Ngự hướng dẫn tập sự.
- Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng, kể từ ngày 01        tháng 12 năm 2017.
2. Bà Đặng Thị Nga được ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp Thái Bình kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.            Bà Đặng Thị Nga có trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tập sự hành nghề công chứng.
3. Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Quý, Công chứng viên Nguyễn Viết Ngự có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập