Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Phan Thị Huyền)

Cập nhật ngày :06/12/2017
 

 

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
 


Căn cứ quy định của Luật Công chứng năm 2014, Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Phan Thị Huyền; Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo:
1. Đồng ý đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với bà Phan Thị Huyền, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1992.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 2, thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Đã hoàn thành khóa Đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy       chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số 525/2017/CC ngày 15 tháng 11 năm 2017 do Học viện Tư pháp cấp.
- Đăng ký tập sự tại Văn phòng công chứng Phạm Thị Lan, có trụ sở tại số 405 đường Trần Hưng Đạo, tổ 15, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; do Công chứng viên Bùi Thị Lan hướng dẫn tập sự.
- Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng, kể từ ngày 14        tháng 12 năm 2017.
2. Bà Phan Thị Huyền được ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp Thái Bình kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2017.            Bà Phan Thị Huyền có trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tập sự hành nghề công chứng.
3. Văn phòng công chứng Phạm Thị Lan, Công chứng viên Bùi Thị Lan có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập