Thông báo về việc cấp Giấy ĐKHĐ của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Công ty luật hợp danh Niềm Tin Việt)

Cập nhật ngày :21/11/2018

 

 
THÔNG BÁO
Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
 

          Thực hiện Điều 41 Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Ngày 19/11/2018, Sở Tư pháp Thái Bình cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/08/0028/TP/ĐKHĐ cho Chi nhánh Công ty luật hợp danh Niềm Tin Việt tại Thái Bình:
- Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số nhà 414, đường Ngô Quyền, tổ 37, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Trưởng chi nhánh: Nguyễn Ngọc Sơn      -    Sinh ngày 31/12/1975.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 36 Nguyễn Siêu, phường      Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Thẻ luật sư số 2020/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 01/8/2010.
- Là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.
- Chi nhánh Công ty luật hợp danh Niềm Tin Việt tại Thái Bình là chi nhánh của Công ty luật hợp danh Niềm Tin Việt (Công ty đã được Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01030294/TP/ĐKHĐ       ngày 05/01/2011, cấp thay đổi lần thứ hai ngày 19/3/2013).
Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức có liên quan được biết       để thực hiện theo quy định pháp luật./.
 
 
 
 
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập