Thông báo việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Cập nhật ngày :27/11/2018

 

THÔNG BÁO
Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 


          Thực hiện Điều 35 Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Ngày 22/11/2018, Sở Tư pháp Thái Bình cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/01/0029/TP/ĐKHĐ cho Văn phòng luật sư Trần Mạnh Toàn:
- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 15, ngõ 34, phố Đỗ Lý Khiêm, tổ 20, phường       Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Người đại diện theo pháp luật: Trần Mạnh Toàn.
- Sinh ngày 01/6/1956.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thẻ luật sư số 11348/LS do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 03/11/2016.
- Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình.
Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức có liên quan được biết       để thực hiện theo quy định pháp luật./.
 
 
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập