Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên Phạm Văn Hoàng

Cập nhật ngày :28/11/2018

 

THÔNG BÁO
Về việc cấp Thẻ đấu giá viên
 


Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình xin thông báo:
          - Ông:   PHẠM VĂN HOÀNG                   - Sinh ngày: 22/02/1977.
- Thẻ căn cước công dân số: 034077002828; Ngày cấp: 12/01/2016.
 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi thường trú: Tổ 33, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 141/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 09/4/2011.
- Nơi hành nghề: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức, có trụ sở tại số nhà 2B, ngõ 195, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Được Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp Thẻ đấu giá viên số 10/ĐGV tại Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 27/11/2018.
Sở Tư pháp thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.
 
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập