Văn bản, chính sách mới

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy

hủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013. Trong đó, Quyết định sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định 10/2018/QĐ-TTg cũng nêu rõ không được tạm nhập khẩu xe gắn máy đã qua sử dụng.

Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
 

Quy định phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập