Tin tức sự kiện

Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, công chức và nhân dân về nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam; ngày 06/5/2015, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (Đề án) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sở Y tế: Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 14/11/2018, Sở Y tế Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn kĩ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Y tế. Đồng chí Trần Quang Hải, Phó Giám đốc Sở tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thái Bình: Tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật

Ngày 02/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Thái Bình ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023

Thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam, ngày 24/10/2018, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Thái Bình đã ký kết chương trình số 02/CTPH-STP-HLG về phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023.

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Thái Bình hướng dẫn hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018

Ngày 26/9/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 605/HĐPH về việc hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018. Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Đảng bộ Sở Tư pháp long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Trọng Xá - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp: Tuyên truyền pháp luật tại Hồng Giang và Phong Châu – Đông Hưng

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 27/9/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Hồng Giang và Phong Châu, huyện Đông Hưng.

Phụ nữ Thành phố với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Với mục đích giúp hội viên phụ nữ có điều kiện tiếp cận sâu hơn với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Thái Bình đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, góp phần giúp chị em nâng cao nhận thức pháp luật vàkiến thức về mọi mặt. Qua đó đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-BTP ngày 01/3/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020; ngày 21/9/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học chính sách và pháp luật tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Hội thi Tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình tại xã Đông Thọ

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mỗi gia đình và người dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 1/9/2018, Sở Tư pháp Thái Bình đã phối hợp với UBND xã Đông Thọ - thành phố Thái Bình và Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình cho nhân dân trong xã.

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập