Tin tức sự kiện

Hội thi Tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình tại xã Đông Thọ

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mỗi gia đình và người dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 1/9/2018, Sở Tư pháp Thái Bình đã phối hợp với UBND xã Đông Thọ - thành phố Thái Bình và Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình cho nhân dân trong xã.

Thái Bình: Hiệu quả từ công tác hòa giải ở cơ sở

Trong thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được Sở Tư pháp quan tâm đặc biệt. Sở luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư vượt cấp góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt số lượng vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày 15/8/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thành phố Thái Bình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ cán bộ chủ chốt của Hội. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ Hội LHPN thành phố, chi hội trưởng, chi hội phó và ủy viên BCH chi hội LHPN các xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Đình An, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Hạn chế trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã dần đi vào nền nếp có hệ thống, toàn diện, có chiều sâu, gắn với hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản; số lượng văn bản được cấp có thẩm quyền xử lý sau khi kiểm tra, rà soát tăng lên đáng kể, dần đảm bảo sự thống nhất, giảm bớt sự chồng chéo, mâu thuẫn.

Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”

Thực hiện Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (gọi tắt là Cuộc thi), Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc; ngày 24/7/2018, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ số 2710/TL-BTC.

Thái Bình: Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã phát động cuộc thi tại tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm

Bằng nhiều hình thức phong phú như xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khoa học; tăng cường hoạt động tuyên truyền pháp luật bằng các hình thức mới, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh…6 tháng đầu năm 2018, Thái Bình đã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác phổbiến giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình kí kết Kế hoạch liên ngành

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPN ngày 13/4/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL),
tư vấn pháp luật ( TVPL) cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; ngày 06/6/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình đã kí kết kế hoạch liên ngành số 10 /KHLN-STP-HLHPN về việc thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, TVPL cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Một số kết quả bước đầu triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nhằm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin thống nhất, đồng bộ và kịp thời, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/10/2016 về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Công văn số 1423/UBND-NC ngày 03/5/2018 về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo và triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Sở Tư pháp: Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật Hình sự năm 2015

Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước năm 2018; vừa qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương tổ chức 4 hội nghị truyền thông Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật Hình sự năm 2015 cho gần 700 đại biểu là lãnh đạo xã, đại diện các hội, đoàn thể tại các xã Vũ Quý, Hồng Thái, Vũ Công, Vũ Trung (huyện Kiến Xương).

 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập