Sở Y tế: Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày :14/11/2018
Ngày 14/11/2018, Sở Y tế Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn kĩ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Y tế. Đồng chí Trần Quang Hải, Phó Giám đốc Sở tham dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng vận động, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình  thức phong phú, đa dạng, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.         
Buổi tập huấn là cơ hội để cán bộ, công chức ngành Y tế học tập thêm các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ trong quá trình công tác.
Hồng Trần
 
Thông báo - Yết thị
Số lượt truy cập