Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
TT06/2018/TT-BTP 07/06/2018 Lê Thành Long
Quy định xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp
NĐ 22/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nguyễn Xuân Phúc
Nghị định về Hòa giải thương mại
TT48/2017/TT-BTC 15/05/2017 Huỳnh Quang Hải
Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
Thông tư số 06/2017/TT-BTP 16/05/2017 Trần Tiến Dũng
Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 về Đấu giá tài sản
Nghị định 62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Nguyễn Xuân Phúc
Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản,
Nghị định 61/2017/NĐ-CP 15/05/2017 Nguyễn Xuân Phúc
Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Nguyễn Khánh Ngọc
Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:
TT 15/2015/TT-BTP 16/12/2015 Nguyễn Khánh Ngọc
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
TT 158/2015/TTLT-BTC-BTP 12/10/2015 Nguyễn Khánh Ngọc
Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Thông tư liên tịch 115 /2015/TTLT-BTC-BTP 11/08/2015 Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày 11/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTC  ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
  ..