Câu hỏi:
xin cấp lý lich tư pháp số 1
Trả lời:
 • Chào bạn!

  Theo Phụ lục 1 kèm theo QĐ số 48/QĐ-STP ngày 16/7/2020 Quy trình thực hiện DVCTT mức độ 3 đối với TT "Cấp phiếu lltp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam":

  1. Truy cập cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.thaibinh.gov.vn

  2. Kê khai, cung cấp đầy đủ thông tin của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu (nêu chưa có tài khoản);

  3. Cập nhật số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; (các file chụp, scan định dạng jpg, hoặc pdf phải rõ ràng, đầy đủ nội dung, tỉ lệ 1/1)

  4. Nộp lệ phí (nộp trước): Lệ phí theo quy định.

               3 cách: + Nộp trực tiếp tại Quầy số 6.7.8 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

                            + Chuyển qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện

                            + Chuyển khoản đến tài khoản của Sở Tư pháp: 471100001252746 tại BIDV, chi nhánh Thái Bình.

  (sau khi Sở Tư pháp xác nhận đã nhận được lệ phí mới tiếp nhận và thụ lý hồ sơ);

  4. Khi có kết quả, người yêu cầu cấp phiếu LLTP phải mang bản gốc, hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ trong hồ sơ đã đăng ký trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và TKQ của STP tại TTPVHCC tỉnh TB để đối chiếu và nhận kết quả.

  22/07/2021  |  Sở Tư pháp đã phản hồi