Cơ cấu tổ chức 

 
 

 I     LÃNH ĐẠO SỞ:

1.       GIÁM ĐỐC: Trần Hữu Hiệp

           Điện thoại: 0227.3741.666

2.        PHÓ GIÁM ĐỐC : Đoàn Mạnh Huân

           Điện thoại: 

3.        PHÓ GIÁM ĐỐC: Nguyễn Mạnh Dương

           Điện thoại: 

4.        PHÓ GIÁM ĐỐC: Trịnh Xuân Hảo

           Điện thoại: 

II.      PHÒNG CHUYÊN MÔN

1.       VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0227.3731.784

Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Hiển

 Điện thoại: 0227.3730.681

P.Chánh Văn phòng:

                                      Nguyễn Phương Thảo

2.       THANH TRA SỞ

Điện thoại: 0227.3738.751

Chánh thanh tra: 

P. Chánh Thanh tra:

                                     Lê Xuân Nam

                                     Nguyễn Thị Phương Lan

3.       PHÒNG XÂY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Điện thoại: 0227.3731.649

Trưởng phòng: Phạm Thị Thu

 P. Trưởng phòng:

                                  Tô Xuân Hoàng

                                   Đỗ Thị Nụ

4.       PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Điện thoại: 0227.3741.414

Trưởng Phòng: Lê Thị Thủy

P. Trưởng phòng:

                                 Hoàng Thị Hạnh Nga

                                 

5.       PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

Điện thoại: 0227.3735.831

Trưởng phòng: Đàm Thị Thu

P. Trưởng phòng:

                              Nguyễn Thị Ngọc Diệp

6.       PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Điện thoại: 0227.3734.127

Trưởng phòng: 

P. Trưởng phòng:

                                  Phan Anh Quân 

                                  

                          

IIIĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1.       Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Điện thoại: 0227.3740.516

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó giám đốc Trung tâm:

                                              Nguyễn Tiến Sỹ

                                              Lê Chí Diên 

                 

2.       Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Điện thoại: 0227.3743.199

Giám đốc Trung tâm: Bùi Quang Anh

Phó Giám đốc:

                            Nguyễn Thị Như Hoa