Danh sách câu hỏi
Tổng số câu hỏi: 3
Gửi câu hỏi
 • Nguyễn Hiền Trang - 27/07/2021

  Nội dung Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

  Nội dung kiến nghị: Cho em xin nội dung Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn...
 • Lê Hữu Tuấn - 22/07/2021

  xin cấp lý lich tư pháp số 1

  Nội dung kiến nghị: em đã đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Nhưng do dich bệnh Covid-19 vì vậy em không thể đến trực tiếp sở Tư pháp để nộp hồ sơ được. Vậy em có thể gửi hồ sơ qua bưu điện được không? Em cần gửi hồ sơ đến phòng ban nào? Lệ phí xin phiếu lý lịch tư pháp và phí bưu điện trả kết quả em phải th...
 • Bui Thị Huyền - 26/02/2021

  Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

  Nội dung kiến nghị: Tôi mốn cấp phiếu lý lịc tư pháp thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì