Sở Tư pháp: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW  của Ban Bí thư

Sở Tư pháp: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 664
Hôm qua : 562
Tháng 01 : 9.781
Năm 2021 : 9.781