A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác Bổ trợ Tư pháp với cải cách Tư pháp tại Thái Bình

Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp Thái Bình với chức năng, nhiệm vụ giúp lãnh đạo Sở quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp theo quy định gồm luật sư - tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm và lĩnh vực lý lịch tư pháp theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

 

Từ khi thành lập Phòng luôn gặt hái được những kết quả đáng khích lệ góp phần cho công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động Bổ trợ Tư pháp trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, việc quản lý hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động công chứng, đấu giá tài sản được đẩy mạnh xã hội hóa và triển khai nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân, công tác giám định Tư pháp bước đầu được củng cố, kiện toàn.
Tham mưu định hướng xã hội hóa hoạt động công chứng
Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 3212/QĐ-UBND về “Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Thái Bình đến năm 2015”. Trong 5 năm qua, thực hiện Luật Công chứng và Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng Phòng đã giúp lãnh đạo Sở làm thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm 17 công chứng viên, nâng tổng số công chứng viên đang hoạt động tại các tổ chức hành nghề công chứng ở Thái Bình lên 19 người, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 10 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Phòng còn phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, đặc biệt là kiểm tra các Văn phòng công chứng mới được thành lập; qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình, chấn chỉnh những sai sót trong lĩnh vực công chứng, đồng thời có chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động công chứng, giúp cho hoạt động công chứng của tỉnh luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.    
Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã định hướng xã hội hóa hoạt động công chứng gắn với địa bàn và nhu cầu công chứng của từng khu vực dân cư, qua đó đáp ứng tốt nhất yêu cầu công chứng của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là cải cách tư pháp, cải cách hành chính của tỉnh. Các tổ chức hành nghề công chứng đã phát triển từng bước, theo quy hoạch, lộ trình hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa lý hành chính, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng nên Thái Bình không có tình trạng phát triển ồ ạt các Văn phòng công chứng như một số địa phương khác.
Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế
Phòng tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020”, sau khi Đề án được phê duyệt, đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. Trong 5 năm qua, Phòng luôn tiến hành kiểm tra hoạt động của tất cả các tổ chức hành nghề luật sư trong tỉnh, tiến hành cấp mới, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho các Văn phòng luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn giúp lãnh đạo Sở tiếp nhận hồ sơ, trình Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho hàng chục luật sư đưa tổng số luật sư thuộc Đoàn luật sư Thái Bình hiện nay lên hơn 50 luật sư chính thức hoạt động ở 13 Văn phòng và 01 Công ty Luật.
Trong những năm qua, đội ngũ luật sư Thái Bình đã thực hiện hàng nghìn vụ tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích cho các tổ chức và nhân dân, các luật sư Thái Bình còn có những đóng góp thiết thực khác cho xã hội như: tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác ở Trung ương và địa phương.
Hàng năm, Phòng phối hợp với Thanh tra Sở thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã phát hiện các sai sót và kịp thời chấn chỉnh yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư chấp hành đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung, các tổ chức hành nghề luật sư đã có ý thức chấp hành tương đối tốt các quy định về đăng ký hoạt động, báo cáo và nghĩa vụ nộp thuế.
Cấp phiếu Lý lịch Tư pháp đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân
Phòng đã giúp lãnh đạo Sở triển khai ứng dựng Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, thực hiện tiếp nhận và vào cơ sở dữ liệu các thông tin do các cơ quan chuyển đến; cung cấp thông tin cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh trong cả nước; thực hiện việc lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho hàng nghìn người theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp. Định kỳ rà soát việc phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ở 27 đầu mối thuộc các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án Dân sự; Rà soát việc phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với Sở Tư pháp Thái Bình. Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh “Triển khai thực hiện Chiến lược lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Thái Bình”.
Trong 5 năm qua Phòng đã vinh dự 02 lần được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Công tác Bổ trợ Tư pháp đã góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.
Đỗ Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.330
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.759
Năm 2024 : 321.431