A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp nỗ lực hoàn thành xuất sắc các hoạt động công tác

Trong năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và sự nhiệt tình, trách nhiệm của các hội viên, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Sở Tư pháp, trong đó nòng cốt là các hội viên của Chi hội đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Sở Tư pháp đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành 12 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh như Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổng kết Luật PBGDPL, Kế triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCNVN; Công văn phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thái Bình; Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thái Bình… Sở ban hành 14 Kế hoạch, 08 Công văn triển khai công tác PBGDPL như: các Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch hoạt động của Phòng PBGDPL; Kế hoạch tuyên truyền chính sách đối ngoại; Kế hoạch PBGDPL về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em; Kế hoạch chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Công văn hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn công tác PBGDPL; hướng dẫn công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025…

Từ ngày 01/12/2021 đến 30/11/2022, Sở đã tổ chức tổ chức 56 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 5.208 lượt người tham dự, điển hình như hội nghị tập huấn cho 175 báo cáo viên cấp tỉnh, huyện về kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu Trang thông tin PBGDPL của tỉnh Thái Bình; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.  Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị cấp huyện tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở cho 300 đại biểu là cán bộ Tư pháp cấp xã và Tổ trưởng tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Đông Hưng, Kiến Xương, thành phố Thái Bình tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên 18 xã Vũ Đoài, Vũ Vinh, Vũ Vân, Duy Nhất (huyện Vũ Thư); xã Dương Hồng Thủy, Thụy Quỳnh, Hồng Dũng (huyện Thái Thụy); phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình); xã Vũ Bình, Vũ Trung, Bình Minh, Vũ Công (huyện Kiến Xương); thị trấn Đông Hưng, Đô Lương, Đông Động, Đông Hoàng, Đông Xá, Đông Á (huyện Đông Hưng). Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”, đã phối hợp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Tiển Hải thực hiện tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng, thành phố Thái Bình tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ Luật Hình sự 2015 tại 13 hội nghị tại thị trấn Kiến Xương; xã Vũ An, Vũ Thắng, (huyện Kiến Xương); xã An Cầu, An Vũ (huyện Quỳnh Phụ); xã Thụy Bình, Thụy Xuyên, Hòa An, Thụy Phong, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy); xã Vũ Chính, Phú Xuân (thành phố Thái Bình); xã Đông Cường (huyện Đông Hưng) cho gần 1500 đại biểu tham dự.  Phối hợp với các Phòng Tư pháp Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường tại 09 hội nghị gồm xã Thụy Văn, Thụy Bình (huyện Thái Thụy); xã Nam Bình, Vũ Lễ, Vũ Thắng (huyện Kiến Xương); xã Vũ Lăng, Đông Long (huyện Tiền Hải); xã Hợp Tiến, Đông Quan (huyện Đông Hưng). Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư, Đông Hưng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; một số quy định của pháp luật về xử lý hình sự liên quan đến giao thông tại xã Tân Hòa, Tam Quang (huyện Vũ Thư) và xã Trọng Quan (huyện Đông Hưng). Phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các văn bản pháp luật quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở; các hòa giải viên ở cơ sở… trên địa bàn 07 xã gồm  Duy Nhất, Minh Quang, Minh Khai, Vũ Đoài, Hiệp Hòa, Xuân Hòa, Đồng Thanh (huyện Vũ Thư).

Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành. Tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình trong việc phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tiếp tục duy trì chuyên mục “Văn bản pháp luật mới”, “Hộp thư truyền hình” vào 5h55 phút sáng. Trong đó đặc biệt chú trọng vào việc giới thiệu các văn bản pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và được người dân chú ý, quan tâm. Hằng tháng đều biên soạn và cung cấp tài liệu truyền pháp luật cho hệ thống loa truyền thanh của 286 xã, phường, thị trấn. Xây dựng 01 phóng sự Ngày pháp luật phát trên chuyên mục “Pháp luật và đời sống”. Phối hợp với Báo Thái Bình xây dựng chuyên trang “Phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý” tuyên truyền các văn bản quan trọng và văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2021, 2022. Hoàn thành nội dung cho 48 số báo. Viết tin, bài tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật mới trên Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và của ngành.

Thực hiện biên soạn và in ấn 12.930 tờ gấp “Tìm hiểu Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo”  và 12.000 tờ gấp “Tìm hiểu quy trình tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” để cấp phát cho các Phòng Tư pháp làm tài liệu tuyên truyền; 80.000 tờ gấp tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Phòng cháy chữa cháy; quy định xã, phường, thị trấn đạt tiếp cận pháp luật cấp phát tại các hội nghị tuyên truyền và cấp cho Phòng Tư pháp làm tài liệu tuyên truyền.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được Chi hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các hoạt động chuyên môn của cơ quan như thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Chi hội đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sở Tư pháp luôn đảm bảo tiến độ trong công tác tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở đã tham gia ý kiến 141dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (65 văn bản trung ương, 76 dự thảo văn bản của địa phương). Các ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đều được các cơ quan lấy ý kiến tiếp thu, chỉnh sửa. Thực hiện thẩm định đối với dự thảo 45 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh, là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, góp phần tạo hành lang pháp lý trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với vai trò là cơ quan đầu mối, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 26 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, qua kiểm tra nhận thấy về cơ bản văn bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Hoạt động trợ giúp pháp lý đã giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trong năm đã thực hiện 330 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó tư vấn 67 việc (tại trụ sở 38 việc, ngoài trụ sở 29 việc); tham gia tố tụng 263 vụ việc. Ngoài ra, thực hiện tư vấn 392 việc cho người không thuộc diện TGPL. Tổ chức 44 hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở.

Trong thời gian tới, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, PBGDPL; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý để khẳng định vị thế của Ngành Tư pháp.

 

                                                                                          Hạnh N


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.361
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.790
Năm 2024 : 321.462