A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tích cực triển khai các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp Thái Bình (Chi hội) gồm 35 hội viên, Ban Chấp hành Chi hội gồm 07 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp và sự định hướng hoạt động của Tỉnh hội Luật gia Thái Bình, hoạt động của Chi hội luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội và gắn với các mặt công tác của ngành Tư pháp. Ban chấp hành Chi hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Các hội viên tham gia sinh hoạt nghiêm túc, tích cực, hiệu quả; gắn nhiệm vụ công tác hội với các nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được Chi hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các hoạt động chuyên môn của cơ quan như thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, Chi hội đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên của Chi hội đã thẩm định 10 dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh, tiếp nhận và tham gia ý kiến vào 23 dự thảo văn bản do các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh gửi xin ý kiến. Các báo cáo thẩm định bảo đảm đúng thời hạn và quy định pháp luật; đa số các ý kiến tham gia được tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành.  Ngoài ra, đã tiến hành tự kiểm tra 02 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được tiến hành thường xuyên, định kỳ nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, Chi hội đã tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2018 gồm 94 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (gồm 32 Nghị quyết, 58 Quyết định và 04 Chỉ thị).

Công tác tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học pháp lý là một lĩnh vực được Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp và Chi hội quan tâm; nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ công chức, viên chức và các luật gia. 12 hội viên của Chi hội đang tham gia thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”; nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và thực trạng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Thái Bình, qua đó nhận thức những vấn đề hạn chế, bất cập và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý (TGPL)giúp người được TGPL bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Các hội viên Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã thực hiện 168 vụ việc TGPL (trong đó tư vấn 120 vụ việc, tham gia tố tụng 48 vụ việc).

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Sở, trong đó nòng cốt là các hội viên của Chi hội đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Chi hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 18/1/2019 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 08/3/2019 tổng kết năm năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;  Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2019 ... Ban hành Kế hoạch tuyên tuyền pháp luật về giao thông, bảo vệ môi trường, PBGDPL cho thanh niên 2019; Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 08/5/2019 tuyên truyền Luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá năm 2018; Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 08/5/2019 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển năm 2018…

6 tháng đầu năm 2019, công tác PBGDPL tập trung vào việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật TGPL, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật bảo vệ môi trường... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các hội viên đã thực hiện 2 đợt PBGDPL  tại các huyện Hưng Hà và Vũ Thư về Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 05 cụm xã của 02 huyện Kiến Xương và Vũ Thư, tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật tại Đông Hưng; tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ Luật Hình sự tại xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư), phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình)…

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ kinh tế khác của Chi hội có nhiều thuận lợi do có 07 hội viên là Đảng ủy viên và nhiều hội viên là lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp. Các hội viên đã tích cực, chủ động tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ  cùng các sở, ban, ngành tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng chống tham nhũng.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt trong 6 tháng cuối năm 2019, Chi hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như: Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ kinh tế khác, thường xuyên củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, PBGDPL, tư vấn pháp luật và TGPL; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các hội viên, tăng cường đề xuất các sáng kiến để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn; Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh.

                                           

                                                                                    Hạnh Nga

 

 


Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 775
Hôm qua : 1.246
Tháng 09 : 18.808
Năm 2020 : 231.199