A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, trong những năm qua Sở Tư pháp đã bám sát nội dung chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Bình để tổ chức thực hiện công tác PBGDPL về phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm được Sở thực hiện thông qua nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Ngay sau khi Ban thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 04/CTHĐ-UBND ngày 13/6/2011 tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Sở Tư pháp đã tổ chức quán triệt các văn bản trên tới toàn thể đội ngũ cán bộ công chức trong ngành. đã tổ chức 10 hội nghị lồng ghép phổ biến về tình hình phòng, chống tội phạm và pháp luật về phòng, chống tội phạm cho toàn thể cán bộ, người lao động trong cơ quan. 

Thực hiện các kế hoạch PBGDPL về phòng chống tội phạm để triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hoặc lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm tại 115 hội nghị cho 12.095  lượt người tham dự là cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của xã, bí thư, trưởng thôn, một số thành viên, hội viên của Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và nhân dân trong xã. Điển hình như các hội nghị tại xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ);  Minh Hoà, Hùng Dũng (Hưng Hà); xã Đông Thọ Đông Mỹ, Vũ Lạc (thành phố Thái Bình); Đông Hà, Đông Lĩnh  (Đông Hưng), thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy); xã Trung An (Vũ Thư); xã Quyết Tiến, Vũ Ninh, Minh Hưng, Quang Bình (Kiến Xương). Hội nghị tập huấn Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo; Quyết định 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả thả đèn trời; Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vận động toàn dân ký cam kết không đốt pháo và thả đèn trời trong dịp tết Nguyên đán tại xã Nguyên Xá huyện Đông Hưng, phường Kỳ Bá Thành phố Thái Bình…

Sở Tư pháp chọn xã Tân Phong huyện Vũ Thư là xã điểm cho việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL và trách nhiệm của công dân trong phòng chống tội phạm”; tổ chức 04 hội  nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Bảo vệ môi trường cho trên 800 lượt cán bộ chủ chốt của xã, thôn và nhân dân tham dự. Bên cạnh đó, thường xuyên cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách, gửi băng đĩa tuyên truyền pháp luật, vì vậy số lượng  vụ việc vi phạm pháp luật giảm, ý thức người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng lên rõ rệt. Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”, Sở phối hợp với các  Phòng Tư pháp tuyên truyền pháp luật tại 9 xã trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh như phổ biến Hiến pháp, pháp luật về phòng, chống tội phạm tại phường Kỳ Bá, xã Tân Bình (Thành phố Thái Bình); thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà); thị trấn An Bài, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ); xã Tân Lập (huyện Vũ Thư); xã Vũ Ninh, Vũ Tây (huyện Kiến Xương); đồng thời tập huấn, bồi dưỡng kí năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên; xây dựng các nhóm nòng cốt, tự quản tại địa bàn trọng điểm để tham gia PBGDPL…

Cán bộ, công chức của Sở viết hàng trăm tin, bài có chất lượng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở, Báo Thái Bình, Báo pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tập trung giới thiệu các văn bản về phòng, chống tội phạm qua đó giúp cho cán bộ, nhân dân nêu cao trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội trong công tác này. Tiếp tục duy trì thường xuyên chuyên mục “Hộp thư truyền hình”, “Pháp luật và đời sống”, “Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình và Báo Thái Bình để giải đáp pháp luật, giới thiệu các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nuôi con nuôi, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm; các văn bản quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý và sử dụng pháo; cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời... Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cập nhật, cung cấp các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm cho các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Đài truyền thanh các huyện, thành phố và 286 xã, phường, thị trấn thực hiện hàng nghìn lượt phát thanh với thời lượng từ 5 đến 7 phút/lượt tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tội phạm, trong đó nhiều nội dung tuyên truyền dựa trên các tài liệu pháp luật do Sở biên soạn; hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, quy định về cấm pháo nổ và thả đèn trời trong các dịp tết Nguyên đán.

Các Tủ sách pháp luật thường xuyên được bổ sung đầu sách, trong đó có các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm. Sở đã cấp phát hơn 1000 cuốn Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, 1000 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 300 cuốn Luật Hôn nhân và gia đình, 1.500 cuốn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 500 cuốn Luật Hòa giải ở cơ sở, 1.000 cuốn Luật Đất đai, một số văn bản về phòng chống tội phạm cho 8 huyện, thành phố và Tủ sách pháp luật của cấp xã. Sở Tư pháp biên soạn, phát hành nhiều tài liệu pháp luật có nội dung dễ hiểu, hình thức đẹp cung cấp cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL và phát miễn phí cho người dân. Biên soạn, in ấn 13.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ; 300 bộ tài liệu tìm hiểu một số quy định của Hiến pháp; 3.000 tờ gấp tìm hiểu Ngày Pháp luật; 2.200 tờ gấp pháp luật về phòng chống ma túy, quy định cấm pháo nổ, đèn trời, Pháp lệnh quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 1000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản của tỉnh Thái Bình về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19… góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân về phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực.

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý từ năm 2010 đến 30/5/2020 tổ chức 654 hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thị trấn trong tỉnh. Thực hiện trợ giúp pháp lý 7.709 vụ việc các loại, trong đó tư vấn pháp luật 7.156 việc, tham gia tố tụng bào chữa tại tòa cho các đối tượng 541việc, đại diện ngoài tố tụng 05 việc. Tại mỗi cuộc trợ giúp pháp lý lưu động hoặc tại các phiên tòa đều lồng ghép tổ chức truyền thông pháp luật trong đó có pháp luật về phòng, chống tội phạm nâng cao một bước nhận thức của người dân về ý thức chấp hành luật và công tác tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nên công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm có nhiều thuận lợi, được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả cao, bám sát nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 04/CTHĐ- UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Việc phối hợp giữa Sở với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL về phòng, chống tội phạm đã được tăng cường. Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật, người dân đã tự biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, có ý thức tự giác ngăn chặn, tố giác, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 792
Hôm qua : 1.246
Tháng 09 : 18.825
Năm 2020 : 231.216