A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; ngày 15/01/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND.

Nhằm đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu góp phần bảo đảm thực hiện quyền về thông tin pháp luật của công dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung như:

 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 03/8/2020 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg .

 Nội dung PBGDPL theo hướng bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, hội nhập kinh tế quốc tế và nhiệm vụ chính trị trong từng thời kì. Chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãnh phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; bảo vệ môi trường, pháp luật về đất đai…

- Với các hình thức thực hiện gồm:

+ Tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

+ Lồng ghép tuyên truyền các văn bản trên với các chương trình, đề án về PBGDPL tại hội nghị tuyên truyền pháp luật ở cấp xã.

+ Thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương như Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

+ In ấn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật và tài liệu hỏi-đáp pháp luật.

Kế hoạch giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản trên thông qua Trung tâm học tập cộng đồng, các Câu lạc bộ pháp luật; chuẩn bị báo cáo viên; phối hợp với  Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình tuyên truyền theo nội dung đã đề ra; xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền một số nội dung văn bản nêu trên phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

                                

                                                                                           Hạnh Nga

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 807
Hôm qua : 525
Tháng 08 : 6.035
Năm 2022 : 203.183