A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 31/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 14/04/2021 Sở Tư­ pháp đã ban hành kế hoạch số 19/KH-STP tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2021.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, can thiệp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đối với xã hội; Kế hoạch yêu cầu các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền phải bám sát thực tế, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, nâng cao hơn nữa tính thuyết phục, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhóm đối tượng có nguy cơ cao (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động chưa có việc làm...).

Thông qua các hình thức như tuyên truyền pháp luật tại hội nghị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn, cấp phát tài liệu; kế hoạch sẽ tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm như: Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm của các lực lượng chuyên trách; bản chất, thủ đoạn của các loại tội phạm. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tội phạm và tệ nạn xã hội; các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, ma túy, mại dâm. Đồng thời tuyên truyền làm giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với những người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và người bán dâm. Giới thiệu các kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các hình thức tuyên truyền hiệu quả, các tiến bộ khoa học trong công tác phòng, chống tội phạm./.

Hồng Trần


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 671
Hôm qua : 877
Tháng 07 : 5.216
Năm 2022 : 177.652