A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Thực hiện Đề án tuyên truyền chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua Sở Tư pháp đã bám sát nội dung chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức các sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh và các phòng, ban trực thuộc UBND cấp huyện.

Hằng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và những chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm cho thành viên Hội đồng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và nhiệm vụ được giao;   các cấp, các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật  mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Sở còn thường xuyên đôn đốc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trong đó có nội dung thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, tổ chức hội nghị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở...

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định trong Chương trình công tác tư pháp trọng tâm hàng năm của tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tổ chức 04 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Lồng ghép tuyên truyền Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 tại một số hội nghị cấp tỉnh và 13 hội nghị triển khai các văn bản pháp luật tại cấp huyện. Điển hình như: Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý,  Bộ luật Hình sự sửa đổi cho 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện; Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường … cho 1500 đại biểu là người có thẩm quyền xử phạt và cán bộ, công chức cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã, cán bộ Tư pháp, cán bộ địa chính, Chỉ huy trưởng quân sự xã. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của tỉnh về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên Wesite của Sở. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình thực hiện phát sóng trên chuyên mục “Hộp thư truyền hình” tuyên truyền, giới thiệu một số chính sách, văn bản mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 tới đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung của Sở Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 góp phần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức và trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                 Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.033
Hôm qua : 647
Tháng 09 : 20.527
Năm 2020 : 232.918