A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp: Thực hiện Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, trong thời gian qua Sở Tư pháp đã tích cực triển khai Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn  2018 – 2020 bằng các hình thức phù hợp.

Sở Tư pháp đã quán triệt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở thực hiện các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; lồng ghép với việc triển khai các chương trình, Đề án, kế hoạch khác của ngành, lấy đó là một trong những tiêu chí để bình xét trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

Toàn tỉnh hiện có 104 báo cáo viên cấp tỉnh,  158 báo cáo viên cấp huyện, 1.903 tuyên truyền viên cấp cơ sở thường xuyên được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Sở thường xuyên hướng dẫn lực lượng nòng cốt này tuyên truyền theo từng chuyên đề nổi lên tại địa phương phù hợp với từng thời điểm, nội dung, thời lượng phù hợp. Thực hiện tuyên truyền Đề án thông qua hình thức đa dạng như: lồng ghép tại 29 hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới, điển hình như hội nghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở…ở các xã của huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Thái Thụy, thành phố Thái Bình… cho 3000 đại biểu tham dự gồm Cán bộ chuyên trách ở xã, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Phổ biến nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng chống tội phạm, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cho nhân dân qua 18 hội nghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Nuôi con nuôi; Luật Phòng, chống mua bán người. Lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy vào các hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới, các chương trình tập huấn nghiệp vụ tại huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Hưng Hà. Lựa chọn xã Đông Lĩnh huyện Đông Hưng và xã Quang Bình huyện Kiến Xương làm xã điểm tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người cho hơn 300 đại biểu tham dự.

Thực hiện Đề án: “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, Sở tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại 04 xã của huyện Đông Hưng và xã Đình Phùng (huyện Kiến Xương). Tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt tại  23 xã gồm Đông Trà, Nam Hải, Tây Tiến, Nam Hưng, Thị trấn Tiền Hải, Tây Ninh, Vũ Lăng, Đông Quý (huyện Tiền Hải); xã Quỳnh Minh, An Khê, Quỳnh Giao, An Thanh, Quỳnh Nguyên (huyện Quỳnh Phụ); xã Đông Cường, An Châu, Nguyên Xá, Đông Quan, Đông Quan, Đông Vinh, Phú Lương, Liên Hoa, Minh Phú, Đông Hợp (huyện Đông Hưng) cho 3.425 lượt người tham dự là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đến thành viên các hội, đoàn thể và nhân dân tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường tại xã Thái Xuyên, Thái Nguyên, Hòa An, Thụy Quỳnh (huyện Thái Thụy); xã Minh Khai, Tự Tân (huyện Vũ Thư).

Biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong công tác Tư pháp, nhân rộng các biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao trong thực tế… Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát và tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 bãi bỏ Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình.

Hoạt động trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở đã nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước từ 01/5/2018 đến 31/8/2020 đã thực hiện 996 vụ việc trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 675 việc tư vấn, 02 vụ đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng 319 vụ. Thường xuyên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, xây dựng tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng. Với 2.061 tổ hòa giải gồm 14.773 hòa giải viên ở các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, mỗi năm đã thực hiện hàng nghìn việc hòa giải kết hợp với công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy,tệ nạn xã hội… góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm trong công đồng dân cư, hạn chế những việc chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương góp phần đáng kể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Công tác tuyên truyền về xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để triển khai Đề án trong 03 năm qua của Sở Tư pháp có nhiều thuận lợi, chất lượng, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên, người dân ngày càng có ý thức tự giác đấu tranh, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hạnh Nga


Nguồn:sotuphap.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 769
Hôm qua : 525
Tháng 08 : 5.997
Năm 2022 : 203.145