A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trong thời gian qua Sở Tư pháp đã bám sát nội dung chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg.

Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.Trong đó có công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; đôn đốc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, 2020 gắn kết nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, tổ chức hội nghị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, Tủ sách pháp luật và trợ giúp pháp lý...

Sở Tư pháp đã tổ chức 01 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, các văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tại 04 hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới… tại xã Tây Giang, Bắc Hải (huyện Tiền Hải); xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ), xã Phong Châu (huyện Đông Hưng); đặc biệt nhấn mạnh, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg; kết hợp tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan) … trên Cổng thông tin điện tử của Sở.                                                                                                                                

Thường xuyên tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương như: Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình thực hiện 05 số phát sóng trên chuyên mục “Hộp thư truyền hình” giới thiệu một số quy định về lãi suất trong Bộ luật dân sự, tội cho vay lãi nặng trong Bộ luật hình sự, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” … tới đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Ban hành công văn chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; quan tâm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Hoạt động hòa giải ở cơ sở được xác định là một trong những hình thức phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” có hiệu quả góp phần ngăn ngừa, hạn chế những hành vi có thể cấu thành tội phạm, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân đối với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Các hòa giải viên còn thường xuyên vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung đã được tăng cường. Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật và tiếp cận pháp luật thông qua công nghệ thông tin, mạng Internet đã giúp nhận thức của nhân dân về các loại tội phạm được nâng lên, từ đó có ý thức cảnh giác và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; hiểu biết thêm về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả tác hại, mức độ nguy hiểm của hoạt đô“tín dụng đen” góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 776
Hôm qua : 1.246
Tháng 09 : 18.809
Năm 2020 : 231.200