Thái Bình: Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thái Bình: Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Với nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác xây dựng và đánh xã cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên ...
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Văn bản số 110/HĐPH ngày 12/01/2023; ngày 16/02/2023, UBND tỉnh Thái Bình đã ...
Nội dung tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định được ban hành trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 ...
Thái Bình: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thái Bình: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Nhà nước có cơ chế bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền được thông tin về pháp luật, quyền được tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật, điều này đã được thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành của các ...
Thái Bình: Họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp.

Thái Bình: Họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp.

“115/286 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 1/8 huyện, thành phố đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định… “ là kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 730
Hôm qua : 1.756
Tháng 06 : 21.576
Năm 2024 : 249.513