A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Ngày 07/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Theo Kế hoạch đã được ban hành, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; khẳng định vai trò của pháp luật và ý nghĩa của Ngày Pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của tỉnh; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.
Cũng theo Kế hoạch này, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật thông qua phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức thích hợp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân; tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với các phong trào, Đại hội thi đua yêu nước các cấp; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật...
Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 gắn với việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015 và năm 2016; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan.
Chủ đề tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 được xác định là:“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó thực hiện cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 9/11/2015./.  
 

Thành Trung


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.121
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.550
Năm 2024 : 321.222