A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Thành công từ cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp.

 

Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/10/2014 tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư kí giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.
Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, giới thiệu về cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động và nhân dân thuộc cơ quan, đoàn thể, địa phương mình tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, khuyến khích nhiều bài dự thi đầu tư công sức, có chất lượng, hiệu quả cao góp phần vào sự thành công của cuộc thi. Thực hiện biên soạn bộ tài liệu về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đăng tải trên cổng thông tin của Sở giúp mọi người có thể tra cứu các thông tin liên quan đến cuộc thi, thu hút hàng nghìn lượt người truy cập, tìm hiểu. Ngoài ra, còn phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi cho các cơ quan, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh; mở chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; đăng tải Thể lệ, câu hỏi cuộc thi. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng 5 số giới thiệu Thể lệ và gợi ý câu hỏi cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, nhân dân. Phối hợp với Báo Thái Bình mở chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng cuộc thi; giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đăng tải toàn văn Thể lệ, câu hỏi cuộc thi, gợi ý trả lời 9 câu hỏi trên nhiều số báo.
Trong quá trình tổ chức, triển khai cuộc thi, các giảng viên của Sở Tư pháp trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hiến pháp tại nhiều hội nghị được triển khai tại cấp tỉnh, huyện, xã. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã kịp thời ban hành kế hoạch và quán triệt, chỉ đạo tổ chức cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. In sao Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi, thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu, tìm tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013. 8/8 huyện, thành phố triển khai cuộc thi đến 100% đơn vị xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn; phát động phong trào thi đua đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên ở địa phương mình. Các văn bản về cuộc thi được triển khai đến từng đơn vị hành chính, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, tại cuộc họp giao ban, họp khu dân cư, sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ.
Sau 6 tháng phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nhìn chung các đơn vị đã nghiêm túc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị mình hưởng ứng cuộc thi, bài dự thi chuyển về Sở Tư pháp theo thời gian quy định. Sở Tư pháp đã tiếp nhận tổng số 186.504 bài tham gia dự thi (chiếm 10,46% dân số của tỉnh) của 37 sở, ngành, đơn vị và 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (trong đó các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh có 15.599 bài dự thi; 08 huyện, thành phố có 170.905 bài). Đa số các sở, ngành đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi. Nhiều sở, ngành, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi cao như như Sở Y tế 3.963 bài dự thi, Trường Đại học Y dược Thái Bình 2.580 bài dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo 1.982 bài dự thi, trường Chính trị tỉnh 1.573 bài dự thi, huyện Quỳnh Phụ 36.700 bài tham gia dự thi (chiếm 15,8% dân số của huyện), huyện Thái Thụy 36.145 bài dự thi (chiếm tỷ lệ 14,72% dân số toàn huyện).
Hầu hết các bài tham gia dự thi đều trả lời đủ 9 câu hỏi theo đúng Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành, bài dự thi đều Bài dự thi đánh máy hoặc viết tay sạch đẹp, rõ ràng, đánh số thứ tự các trang, đóng thành quyển, tập., nhiều bài thi trong từng câu đều có sự mở rộng nội dung, phân tích, có sự liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ công tác bản thân đang đảm nhiệm tại cơ quan, đơn vị. Nhiều bài dự thi có tranh ảnh tư liệu minh hoạ sinh động, hấp dẫn gắn với nội dung trả lời, có sự đầu tư công phu, hình thức đẹp, tác giả tâm huyết với bài viết như bài dự thi của tác giả Nguyễn Chính Quy - huyện Vũ Thư (dự thi bằng bài thi viết tay dài gần 500 trang giấy A4, chất lượng tốt), Vũ Thị Hoàng Anh (Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh); Phạm Ngọc Dậu, Phạm Thị Hoàn (Sở Tư pháp), Phùng Thị Thanh Mai (Sở Thông tin và Truyền thông), Khúc Thị Xuân (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)…Có nhiều bài dự thi đi sâu nghiêm cứu, đánh giá về những điểm mới của Hiến pháp 2013, những điểm mới tâm đắc nhất của Hiến pháp, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nang cao trách nhiệm của Nhà nước và mỗi người dân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp như bài dự thi của tác giả Nguyễn Chính Quy, Phạm Ngọc Dậu… Một số đơn vị có 100% số bài dự thi đều viết tay như Trường Chính trị tỉnh....
Việc tổ chức chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng. Sở Tư pháp chỉ đạo Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo tiến hành bóc bài thi, đánh số thứ tự, lập danh sách các bài thi, trong đó ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, dân tộc, giới tính người có bài dự thi. Những bài dự thi nộp theo đơn vị tập thể được phân loại theo từng xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố hoặc từng đơn vị, cơ quan dự thi. Tiếp đó, thực hiện sơ loại những bài dự thi không đạt yêu cầu, chọn ra các bài thi chất lượng, đẩm bảo theo Thể lệ cuộc thi để chuẩn bị cho vòng chấm thi sơ khảo. Tổ chức cuộc họp Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi để thống nhất việc chấm thi, tổng hợp kết quả, tổng kết và trao giải cuộc thi.
 Với tổng số 186.504 bài dự thi, vòng chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn được 300 bài có chất lượng cao để chấm điểm vòng 2, vòng 3 và vòng chung khảo. Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm, thực hiện chấm bài dự thi theo đúng Thể lệ, đáp án, Quy chế chấm bài dự thi theo Quyết định số 851/QĐ-BTC ngày 05/5/2015 của Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh ban hành. Các thành viên Ban Giám khảo được chia cặp để đảm bảo mỗi bài dự thi được chấm qua 02 Giám khảo và lấy kết quả điểm trung bình cộng. Kết thúc thời gian chấm thi, Ban Giám khảo đã chấm, chọn ra được 48bài dự thi có điểm cao, trong đó bài có số điểm cao nhất là 90/100 điểm. Trên cơ sở kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn đựợc 11 bài dự thi có điểm số cao, chất lượng để trao giải cá nhân và trao giải tập thể cho 11 đơn vị có giải cá nhân, có số người tham gia dự thi đông; 06 tập thể tích cực chỉ đạo, tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi được trao Giấy chứng nhận.
Có thể nói, cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, tạo nên hiệu quả tích cực từ việc theo dõi, luận bàn và tham gia. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị; tạo ra phong trào thi đua tìm hiểu về Hiến pháp trong cán bộ, nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và thi hành Hiến pháp, pháp luật.
Hạnh Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.187
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.616
Năm 2024 : 321.288