Một số vấn đề pháp lý trong trường hợp thu hồi đất đối với người sử dụng đất đã chết và có người thừa kế theo pháp luật

Một số vấn đề pháp lý trong trường hợp thu hồi đất đối với người sử dụng đất đã chết và có người thừa kế theo pháp luật

Thực tiễn công tác thu hồi đất gặp không ít trường người sử dụng đất đã chết và không có di chúc. Để áp dụng pháp luật về thừa kế, đất đai đúng quy định, sau khi nghiên cứu, tác giả xin được nêu các căn cứ pháp lý liên quan, nhận định giải quyết tình huống pháp lý như sau:
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gồm 5 chương với 18 điều quy định về những quy tắc chung; quan hệ của thừa phát lại với người yêu cầu; quan hệ của thừa phát lại với đồng nghiệp, văn phòng thừa phát ...
Xóa án tích và thủ tục xóa án tích theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành

Xóa án tích và thủ tục xóa án tích theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành

Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017 cơ bản chế định xóa án tích cho người bị kết án theo hướng mở rộng đối tượng được xóa án tích hoặc được coi là chưa có án tích; nhân đạo, khoan hồng đối với người bị kết án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, ...
Thái Bình: Thực trạng sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Thái Bình: Thực trạng sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày 30/7/2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC-BTP). Thông tư liên tịch này có hiệu ...
Một số điểm mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Một số điểm mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2021 và thay thế Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ...
Thái Bình: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề đặt ra

Thái Bình: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề đặt ra

Hơn 4 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, công tác triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 235
Hôm qua : 724
Tháng 02 : 10.322
Năm 2024 : 28.085