Thái Bình: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề đặt ra

Thái Bình: Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề đặt ra

Hơn 4 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, công tác triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, ...
Giải pháp trong công tác tham gia ý kiến dự thảo văn bản

Giải pháp trong công tác tham gia ý kiến dự thảo văn bản

Một trong những hoạt động quan trọng của quản lý nhà nước đó là việc xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật. Đây cũng chính là hoạt động thực hiện và thể hiện quyền lực Nhà nước nhằm quản lý xã hội. Một văn bản pháp luật được ban hành bao giờ cũng tác động lên một hoặc một số ...
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Ngày 28/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ; Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/7/2020 với nhiều điểm mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện ...
Thực hiện Trợ giúp pháp lý

Thực hiện Trợ giúp pháp lý

Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chỉ thực hiện trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Bảo đảm các quyền của người được trợ giúp pháp lý

Bảo đảm các quyền của người được trợ giúp pháp lý

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Ngườiđược trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu về trợ giúp pháp lý sẽ được các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung tâm Trợ ...
Một số điểm mới cơ bản về tổ chức hoạt động của Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Một số điểm mới cơ bản về tổ chức hoạt động của Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại bao gồm 6 Chương, 75 Điều, thay thế cho 2 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên ...
Một số điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Một số điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 879
Hôm qua : 1.529
Tháng 12 : 879
Năm 2020 : 320.775