Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 02/NQ-CP), ngày 26/8/2019, Thanh tra ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 583
Hôm qua : 811
Tháng 08 : 4.654
Năm 2020 : 188.314