Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-BTP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2020, ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Thái ...
Thái Bình: Tích cực triển khai thực hiện các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Thái Bình: Tích cực triển khai thực hiện các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021(ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình, thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ ...
Thái Bình: Ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Thái Bình: Ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Tháo gỡ khó khăn trong việc hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định

Tháo gỡ khó khăn trong việc hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định

Trước đây, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực; Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký hay gần đây nhất là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực ...
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (Đề án) , ngày 16/4/2020, ...
Thái Bình: 8/8 huyện, thành phố thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thái Bình: 8/8 huyện, thành phố thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Từ ngày 01/01/2020, công chức làm công tác hộ tịch tại phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - hộ tịch tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiến hành chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi đã được hoàn thành đăng ký khai sinh tại đơn vị sang Cơ quan bảo hiểm xã ...
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3859/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. Công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 582
Hôm qua : 811
Tháng 08 : 4.653
Năm 2020 : 188.313