Thái Bình: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước

Thái Bình: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024, ngày 14/3/2024, Sở Tư pháp tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho gần 400 cán bộ, công chức đầu mối thực hiện ...
Thái Bình: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2019-2023

Thái Bình: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2019-2023

Ngày 29/02/2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình kỳ 2019-2023, cụ thể:
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngày 03/01/2024, Ủy ban nhân ...
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 17/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.669
Hôm qua : 2.989
Tháng 04 : 37.510
Năm 2024 : 125.658