Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số109/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thái Bình để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ ...
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”

Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”, Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ...
Thái Bình: Trợ giúp pháp lý về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục cho người khuyết tật

Thái Bình: Trợ giúp pháp lý về phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục cho người khuyết tật

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 07/2/2022 của UBND tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022. Ngày 14/4/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật ...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” năm 2022

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” năm 2022

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”(gọi tắt là Đề án); ngày  18    tháng   3  năm  2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND thực hiện Đề án năm 2022 trên ...
Thái Bình: Đại hội Công chứng viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2024

Thái Bình: Đại hội Công chứng viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2024

Hội Công chứng viên tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở và toàn thể hội ...
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3464/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; trên cơ sở các nội dung thực hiện tại Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 783
Hôm qua : 525
Tháng 08 : 6.011
Năm 2022 : 203.159