A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Thái Bình hướng dẫn hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018

Ngày 26/9/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 605/HĐPH về việc hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018. Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Theo văn bản trên, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 tập trung vào các nội dung sau:
- Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.   
- Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:  
+ Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam; các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp...
+ Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế và các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật.
+ Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.
+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó cần chú trọng một số hình thức như: Tổ chức mít tinh gắn với tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; đổi mới hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...   
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 2 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.  
Thành Trung

Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1.040
Tháng 09 : 20.535
Năm 2020 : 232.926