A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Luật gia tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch công tác Hội năm 2023

Ngày 04/01/2023, Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH – HLG triển khai công tác Hội năm 2023. Kế hoạch tập trung triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau tại các cấp Hội, Chi hội trực thuộc:

Công tác chính trị, tư tưởng: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức quán triệt để hội viên nắm vững quan điểm chỉ đạo nêu trong Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và  Công văn số 883 –CV/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị 14.

Công tác tổ chức và xây dựng Hội: Tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển tổ chức Hội và hội viên. Chú trọng việc phát triển hội viên mới, phấn đấu  phát triển ít nhất 05 hội viên/ 01 huyện, thành Hội và 2 hội viên /01 chi hội trực thuộc tỉnh Hội. Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng các dự án luật; Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp; các sở, ban, ngành theo yêu cầu.

Công tác phổ biến giáo, dục pháp luật:  Các Chi hội trực thuộc tiếp tục triển khai công tác PBGDPL theo Chương trình, Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp và kế hoạch của Hội Luật gia tỉnh; tăng cường quán triệt cho hội viên các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo Chỉ thị 19 - CT/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy; Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” sau khi được phê duyệt; Củng cố chất lượng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, PBGDPL tới các tầng lớp nhân dân; Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị...

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở: Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, chủ động và tích cực tham gia công tác Trợ giúp pháp lý, gắn với việc thực hiện kế hoạch công tác của các cấp Hội; Củng cố và nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết đơn th­ư khiếu nại, tố cáo của công dân; Tích cực tham mư­u cho các cấp chính quyền và các ngành trong công tác hướng dẫn pháp luật; tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa ph­ương, đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng: Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội Luật gia Việt Nam; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh và các cấp, các ngành phát động; chủ động phát động các đợt thi đua ngắn hạn, thi đua theo chuyên đề để khơi dây khí thế thi đua, động viên khích lệ hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác Hội; Tổ chức đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các huyện, thành Hội; các Chi hội trực thuộc tỉnh Hội.

 

                                                                                    Hạnh Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.134
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.563
Năm 2024 : 321.235