A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Trong thời gian qua, hoạt động hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả. Các tổ hòa giải đã được kiện toàn bảo đảm đúng số lượng và thành phần theo quy định. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu kiện, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.

Trong 05 năm  từ 2014-2018, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trực tiếp và lồng ghép 1.927 hội nghị triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật liên quan với nhiều hình thức phong phú như tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; lồng ghép với tuyên truyền văn bản pháp luật khác; biên soạn, phát hành tài liệu, cấp phát sách, sổ tay pháp luật về hòa giải cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động hưởng ứng, hội thi thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hôn nhân và gia đình , Luật Hòa giải ở cơ sở… tới cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những điểm mới như quy định về thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ  hoà giải, biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật cho người làm công tác hoà giải.

Sở phối hợp với Hội nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Phòng Tư pháp Vũ Thư, Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà…tổ chức 32 lớp tuyên truyền, tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 cho báo cáo viên pháp luật, tổ trưởng tổ hoà giải, hoà giải viên, hội viên hội phụ nữ tại một số xã.  Phối hợp với các xã tổ chức 45 lớp tập huấn kiến thức nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho các hoà giải viên tại các xã...

Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTPH-STP-BTTUBMTTQVN ngày 06/8/2009 tỉnh về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Hàng năm 2 cơ quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp cho các tổ hòa giải; phổ biến về thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự.

MTTQ các cấp phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 45 lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho 6.051 đại biểu là cán bộ MTTQ và các tổ chức đoàn thể, hòa giải viên tại các địa phương. Hội Nông dân các cấp tổ chức 390 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ hòa giải cho 14.000 lượt cán bộ, hội viên của hội.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-STP-HLHPNVN ngày 13/4/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022; 2 ngành tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các huyện Thái Thụy, Vũ Thư, Đông Hưng cho gần 700 lượt người tham gia, phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn bộ hội viên trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp hàng năm tổ chức tập huấn công tác hòa giải cho lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn phụ trách công tác Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch và Tổ trưởng các tổ hòa giải và các hòa giải viên. Ngoài ra, thông qua các cuộc giao ban, kiểm tra định kì; Phòng Tư pháp đều yêu cầu cấp xã báo cáo kết quả hòa giải ở cơ sở tại địa phương mình. Từ 2014-2018 cấp huyện và xã đã tổ chức 1.399 hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép tập huấn cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; cán bộ, công chức của tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên. Điển hình như huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức được 77 hội nghị cho 7.550 lượt người tham dự, huyện Kiến Xương tổ chức 250 hội nghị, Vũ Thư tổ chức trên 54 hội nghị cho hơn 4.400 lượt người tham dự triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật liên quan...

Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật nói chung và pháp luật về hoà giải ở cơ sở trên phương tiện thông tin đại chúng cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, là một trong những cách làm hữu hiệu để nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng trong đó có hòa giải viên. Sở Tư pháp đặc biệt chú trọng vào việc giới thiệu các các văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó có Luật Hòa giải ở cơ sở trên Wesite của Sở, cung cấp tài liệu này cho hệ thống loa truyền thanh của 286 xã, phường, thị trấn làm tài liệu tuyên truyền. Viết 23 tin, bài giới thiệu về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật mới trên Báo Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của ngành.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có 2.061 tổ hòa giải và 14.773 hòa giải viên (trong đó có 10.433 nam và 4.340 nữ). Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, đội ngũ hòa giải viên luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đạt được những kết quả tích cực. Các vụ việc tiếp nhận hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; ngoài ra còn hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, xích mích và tranh chấp khác. Từ 01/01/2014 đến 31/10/2018, tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải là 22.468, số vụ việc hòa giải thành là 18.510, tỷ lệ hòa giải thành bình quân 05 năm đạt trên 82%.

Việc biên soạn, phát hành tài liệu nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện kịp thời. Sở Tư pháp đã cấp phát trên 1.000 cuốn Hiến pháp 2013, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở… cho Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cấp phát “Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở” đến 100% số tổ hòa giải trên địa bàn huyện, thành phố. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố sao gửi tài liệu tuyên truyền về thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở cho các đồng chí lãnh đạo xã, hòa giải viên làm tài liệu tuyên truyền trong nhân dân. Riêng phòng Tư pháp Thái Thụy đã biên soạn 05 loại tài liệu với 14723 tập để phổ biến, hướng dẫn những vấn đề cơ bản phục vụ cho công tác hòa giải như: những nguyên tắc và phạm vi hòa giải ở cơ sở, công nhận tổ hòa giải; một số kỹ năng hòa giải; chức năng, nhiệm vụ của tổ hòa giải.

Sau 05 năm triển khai thi hành Luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đoàn thể. Công tác hòa giải ở cơ sở đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, từng bước hình thành trong nhân dân ý thức tự giác chấp hành pháp luật; thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội phát triển.

                                                                                    Hạnh Nga


Nguồn:sotuphap.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 245
Hôm qua : 598
Tháng 01 : 8.800
Năm 2021 : 8.800