A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: 10 năm triển khai Ngày Pháp luật

Qua 10 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN Việt Nam (ngày 09 tháng 11) đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện với nhiều hoạt động, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm đều bám sát chủ đề, nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Để việc triển khai Ngày Pháp luật được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; hằng năm, UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch PBGDPL, trong đó xác định nhiệm vụ tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành 12 Kế hoạch, Công văn chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tổ chức Ngày Pháp luật, tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đối với đời sống xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, thực thi pháp luật.  

Từ năm 2013 đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 50.858 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp với sự tham gia của 4.981.153 lượt người tham dự, tập trung phổ biến một số lĩnh vực pháp luật về Dân sự, hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đất đai, khiếu nại, tố cáo, lao động, giao thông, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, hôn nhân và gia đình, cán bộ, công chức, đầu tư, kinh doanh, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị, cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đạt hiệu quả cao như Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên các cấp; Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Thái Thụy...  Điển hình có huyện Quỳnh Phụ tổ chức 3.778 cuộc PBGDPL trực tiếp cho hơn 441.629 lượt người tham gia; Hội Nông dân các cấp tổ chức 5.211 buổi tuyên truyền cho 401.917 lượt người tham gia; Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức trên 7.020 hội nghị với  trên 570.000 lượt người tham gia.

Xác định hình thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật là một hình thức tuyên truyền pháp luật quan trọng, là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao hình thức tổ chức này. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.873 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 1.501.216 lượt người dự thi. Riêng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là cuộc thi thu hút được nhiều người tham gia dự thi nhất, có tổng số 186.504  bài tham gia dự thi (chiếm10,46% dân số của tỉnh) của 37 sở, ngành, đơn vị và 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Có 03 đơn vị tổ chức riêng cuộc thi là Công an tỉnh 1.796 bài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh1.050 bài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3.158 bài dự thi. Nhiều cuộc thi khác cũng thu hút được đông đảo cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tham gia như: cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”; tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống tham nhũng; cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”; cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trẻ em”...

Hình thức tuyên truyền, PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng Internet đang ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, phù hợp với xu thế phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện nay. Trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và triển khai Ngày Pháp luật, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã xây dựng và phát sóng 228 số chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”, gần 3.500 mục “văn bản chính sách” (01 số/ngày), gần 500 mục hỏi đáp pháp luật. Báo Thái Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều chuyên trang PBGDPL với nhiều lĩnh vực pháp luật được tuyên truyền. Đặc biệt từ năm 2019, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chuyên trang  “Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý” với lưu lượng 1 số/ tuần nhận được sự quan tâm, đón đọc của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống Loa truyền thanh của 260 xã, phường, thị trấn đã và đang hoạt động có hiệu quả, với trung bình mỗi tuần phát sóng 02 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cũng đã và đang phát huy tốt vai trò PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã từng bước ứng dụng, phát huy được thế mạnh của mạng Internet trong công tác tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức như: Xây dựng chuyên mục Ngày Pháp luật, đăng tin, bài về Ngày Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; một số đơn vị đã xây dựng, duy trì tài khoản trên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Việc biên soạn, phát hành sách, sổ tay, tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp pháp luật... là một điểm nhấn trong kết quả công tác PBGDPL với 4.057.422 bản sách, tài liệu pháp luật được cung cấp, phát hành tới các đối tượng tuyên truyền. Điển hình có Công an tỉnh với 40.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về giao thông và hàng nghìn tài liệu tuyên truyền pháp luật ở các lĩnh vực khác; Sở Giao thông vận tải cấp phát 5.000 cuốn Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 75.000 tờ rơi và 30.000 lịch tuyên truyền pháp luật về giao thông; Sở Tư pháp biên soạn và phát hành 3.500 cuốn tài liệu “Hỏi - đáp pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026”, 2.000 cuốn “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên ở cơ sở”; UBND Thành phố Thái Bình cấp phát 17.500 tờ rơi, tờ gấp Hỏi đáp về liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, Những nội dung cơ bản về thực hiện nghĩa vụ quân sự ”; huyện Quỳnh Phụ biên soạn và phát hành 235.279 tài liệu PBGDPL.

Trên địa bàn tỉnh đã có một số mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được triển khai thực hiện như Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”; Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, TNXH; Câu lạc bộ phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em; CLB phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức triển lãm hình ảnh; tổ chức ngày hội pháp luật, ngày hội an toàn giao thông; đối thoại chính sách pháp luật.... Toàn tỉnh hiện xây dựng được 1.769 mô hình nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật; 565 Câu lạc bộ tuyên truyền, PBGDPLgóp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Hiện nay, nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đối với đời sống xã hội ngày càng được nâng lên. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông đã giúp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai Ngày Pháp luật được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Hạnh Nga

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 326
Tháng 09 : 10.713
Năm 2023 : 137.977