A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch số 04/KH-UBND về Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023.

Kế hoạch đề ra 13 nhiệm vụ chính trong công tác PBGDPL bao gồm: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành, các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tiếp tục thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh các chương trình, đề án, kế hoạch và PBGDPL đang được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng tổ chức rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL về kỹ năng, hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn chuyên sâu theo từng lĩnh vực pháp luật, nhất là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế…

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ Hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở gắn với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong công tác hòa giải ở cơ sở gắm với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sở Tư pháp được giao Chủ trì, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Hồng Trần


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.290
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.719
Năm 2024 : 321.391