A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3464/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; trên cơ sở các nội dung thực hiện tại Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý và gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp; Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định.

UBND cấp huyện và UBND cấp xã: UBND cấp huyện và UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra văn bản do cấp mình ban hành và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền quy định; Đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương.

          Sở Tư pháp: Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành, giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Vũ Vân


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 822
Hôm qua : 1.756
Tháng 06 : 21.668
Năm 2024 : 249.605