A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Ngày 25/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024.

Trên cơ sở các nội dung thực hiện tại Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh: Tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý và gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp; Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã: Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra văn bản do cấp mình ban hành và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền quy định; Đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản ở địa phương.

Sở Tư pháp: Là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành; Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Vũ Vân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.089
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.518
Năm 2024 : 321.190