A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

Trong năm 2019, Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung sau:

- Rà soát và lựa chọn các sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên cơ sở Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” được tổ chức năm 2018; tổ chức họp, hội thảo, tổng kết đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên

Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2019.

- Thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh thiếu niên:

+ Xây dựng các chương trình, phóng sự truyền thông PBGDPL, tiếp cận pháp luật; tọa đàm về tình hình, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL cho thanh thiếu niên; đăng tải các tin, bài thông tin về tình hình PBGDPL, chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2019.

+ Tổ chức chương trình tình nguyện PBGDPL, tư vấn pháp luạt, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh thiếu niên trong nhà trường; một số đối tượng thanh thiếu niên đặc thù tại cơ sở.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2019.

+ Biên soạn phát hành tình huống giải đáp, tờ gấp, câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật... nhằm phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật liên quan thiết thực đối với thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đặc thù.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2019.

- Công tác quản lý hành chính, tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019:

+ Công tác quản lý hành chính, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019

Công tác quản lý hành chính Đề án: Cả năm.

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019: Tháng 6 và tháng 12/2019.

+ Công tác tổng hợp, thống kê chỉ tiêu“Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Thời gian thực hiện: Theo tiến độ các hoạt động cụ thể đã triển khai.

Giao Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này. Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCSHCM tỉnh và cơ quan, tổ chức liên quan khác cử cán bộ làm đầu mối theo dõi, phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

 

Hạnh Nga


Nguồn:sotuphap.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 262
Hôm qua : 598
Tháng 01 : 8.817
Năm 2021 : 8.817