A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo Kế hoạch này, tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản của tỉnh có liên quan đến chế định Thừa phát lại phù hợp với quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Tổ chức công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại. Xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề và hoạt động Thừa phát lại. Tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Triển khai thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về hoạt động Thừa phát lại .

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quản lỳ nhà nước về Thừa phát lại. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Mạnh Dương

 


Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 787
Hôm qua : 1.246
Tháng 09 : 18.820
Năm 2020 : 231.211