A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan

Ngày 26  tháng 02 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch số 02/KH-HĐPH tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Kế hoạch, 04 nội dung cần tập trung tuyên truyền gồm:

+ Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về cuộc bầu cử; giới thiệu nội dung cơ bản của Luật tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản khác pháp luật khác về bầu cử.

+ Chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay; các nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử…

+ Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, nhất là các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử;

+ Tuyên truyền các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, vi phạm trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, các biện pháp xử lý về hành chính, xử lý về hình sự theo định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện theo các mốc thời gian:

+ Đợt 1 (Từ  nay đến tháng 4 năm 2021): Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh về bầu cử…

+ Đợt 2 (Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021): Đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của cử tri; nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử…

+ Đợt 3 (Sau ngày 23/5/2021): Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức.

- Căn cứ vào từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác tuyên tuyền phổ biến được thực hiện bằng các hình thức:

+ Tuyên truyền qua hội nghị: Tổ chức hội nghị giới thiệu, học tập các văn bản pháp luật về bầu cử, đặc biệt chú trọng Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc các buổi hội thảo, tọa đàm trao đổi cung cấp thông tin pháp luật có liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kì 2021-2026.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài phát thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang tin điện tử của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố: Tổ chức đăng tải, giới thiệu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng tải và cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các tin tức thời sự phản ánh về cuộc bầu cử.

+ Tuyên truyền thông qua phát hành tài liệu: Biên soạn, in ấn và phát hành rộng rãi các loại tài liệu phù hợp với từng đối tượng để cấp phát cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố và cấp phát cho nhân dân trước, trong và sau bầu cử.

+ Lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử vào các kỳ sinh hoạt của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và sinh hoạt tại khu dân cư;

+ Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan như tuyên truyền lưu động, lắp đặt pa – nô, áp phích, băng, cờ, khẩu hiệu trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng…

+ Các hình thức phù hợp khác.

 

                                                                                           Hạnh Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.121
Hôm qua : 3.034
Tháng 07 : 32.550
Năm 2024 : 321.222