A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Sau 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật” (Đề án) trên địa bàn tỉnh đã góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

Để thực hiện Đề án thống nhất và hiệu quả, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 05 Kế hoạch gồm Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 22/09/2017, Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 18/10/2017, Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/5/2019, Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/6/2020, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 04/02/2021 nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" hằng năm và đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Sở đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp lồng ghép các nội dung của Đề án với các chương trình, đề án khác để tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội bằng các hình thức phù hợp; chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu UBND cấp huyện ban hành 31 Kế hoạch thực hiện Đề án trong các năm từ 2017-2021 tại địa phương.

Ngay từ đầu năm 2017, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021. UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban liên quan thường xuyên khảo sát, lựa chọn các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng vào các địa bàn hay xảy ra vi phạm pháp luật, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo; hiểu biết pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế ... để có nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Tổ chức các hoạt động PBGDPL trực tiếp, qua Ngày Pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật... Đi sâu tuyên truyền, PBGDPL về môi trường, giao thôngphòng chống bạo lực gia đình; phòng chống tội phạm tội phạm ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người và các tệ nạn xã hội khác

Bám sát nội dung các kế hoạch đã đề ra, từ năm 2017 đến 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền các văn bản về môi trường, hình sự, dân sự, ma túy, tội phạm, bình đẳng giới, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt … tại các xã thuộc địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật cho 3.486 lượt người tham dự. Điển hình như hội nghị tại các xã Tân Phong, Song An, Tự Tân, Vũ Đoài, Vũ Hội, Dũng Nghĩa, Trà Giang; xã Vũ Quý, xã Hồng Thái, xã Vũ Công (huyện Vũ Thư); xã Đình Phùng, Vũ An, Vũ Bình, Vũ Hòa, Minh Hưng, Minh Tân (huyện Kiến Xương); xã Phú Lương, xã Liên Hoa, xã Minh Phú, xã Đông Hợp, Phong Châu (huyện Đông Hưng)…. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi truyền thông pháp luật cho hội viên phụ nữ, thanh niên, nông dân trên địa bàn các huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Hưng Hà. Phối hợp với UBND và câu lạc bộ thanh niên với pháp luật xã Đông Thọ tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình” với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền pháp luật thực hiện Đề án tại tại 62 hội nghị cấp xã  cho 5.089 người tham dự. Đặc biệt, Phòng Tư pháp Thái Thụy đã phối hợp với Công an huyện tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại một số xã ven biển; Hội đồng PBGDPL huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm xã Phú Lương trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2017, những năm tiếp theo đã tổ chức tuyên truyền tại một số địa bàn trong điểm như Đông Sơn, Đông Tân, Đông Các….

Hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, kiến thức pháp luật mới cho lãnh đạo cấp xã, công chức Tư pháp-hộ tịch, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ các hội, đoàn thể tại địa bàn trọng điểm tại 15 xã như xã Nam Thịnh (Tiền Hải) ; xã Vũ An, Vũ Bình, Trà Giang; Vũ Qúy, Thanh Tân, Thị trấn Thanh Nê, Vũ Hòa (huyện Kiến Xương), Đông Thọ (Thành Phố), xã Tân Phong, Vũ Đoài (Vũ Thư),  Đông Á (Đông Hưng)… cho 1667 người tham dự. Tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ đoàn, phối hợp với xã Đông Thọ - Thành phố Thái Bình tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Hình sự cho đội ngũ cán bộ đoàn, thanh niên của xã. Riêng Phòng Tư pháp Thái Thụy phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện tổ chức 33 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Hòa giải viên, cán bộ các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn.

Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát, đăng tải trên trang Wesite của Sở các tiểu phẩm pháp luật, tờ gấp pháp luật, tình huống hỏi đáp phù hợp với phạm vi cần phổ biến của Đề án. Sở đăng tải 59 tin, bài có nội dung tập trung phổ biến về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án trên chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”, “Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý trên Báo Thái Bình”. Biên soạn và in ấn 50.000 tờ gấp “Tìm hiểu Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); tài liệu “Tìm hiểu Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo”; 10.000 tờ gấp tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường; 1.000 cuốn tài liệu “Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản của tỉnh Thái Bình về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19… cấp phát tại các hội nghị tuyên truyền pháp luật, các địa bàn trọng điểm. Mỗi năm, biên soạn 12 bộ tài liệu phát thanh pháp luật để cung cấp cho hệ thống loa tuyền thanh của các xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trên loa truyền thanh. Từ 2017-2021, riêng Phòng Tư pháp Thái Thụy đã biên soạn và phát hành 23.200 tờ rơi, 143 quyển Sổ tay tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại một số xã, thị trấn là địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.

Việc triển khai thực hiện Đề án đã đem lại hiệu quả rõ nét, một số địa bàn trọng điểm về tội phạm và vi phạm pháp luật sau khi được lựa chọn tổ chức tuyên truyền PBGDPL đã có những chuyển biến rõ rệt; các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật ở một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, giao thông... đều giảm rõ rệt. Đặc biệt có nhiều địa bàn trọng điểm về tội phạm đã được chuyển hóa tạo môi trường thuận lợi, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

                                                                                       Hạnh Nga

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 797
Hôm qua : 1.756
Tháng 06 : 21.643
Năm 2024 : 249.580