A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022

Ngày 22/3/2023, Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành Quyết định số 430/QĐ-BTP kèm theo Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch được ban hành, với mục đích đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật từ khi ban hành Đề án 242; Làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, chuẩn bị xây dựng định hướng lớn nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Việc tổng kết cần tiến hành nghiêm túc, toàn diện ở các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hình thức tổng kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan; Nội dung tổng kết phải bám sát nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 242, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Tổng kết Đề án 242 được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, đánh giá tình hình thực hiện Đề án trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.

Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của bộ, ngành, địa phương và xây dựng báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Đề án 242 theo các nội dung tại Phần II Kế hoạch này.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án 242 trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023.


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 338
Hôm qua : 482
Tháng 06 : 3.901
Năm 2023 : 84.996