A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND kèm theo Quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quy định này áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển để bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Về kinh nghiệm công tác: Đối với Trưởng phòng và tương đương thì cần 05 năm (60 tháng) liên tục còn 03 năm (36 tháng) đối với chức danh phó và tương đương. Tuy nhiên, có một số trường hợp không áp dụng thời gian công tác theo quy định trên (nội dung này được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 7 và điểm b khoản 3 Điều 8 Quyết định này)

* Về trình độ:

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp không được cấp bằng lý luận chính trị thì phải:

+ Thuộc đối tượng được công nhận có trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) trước ngày 16/9/2009.

+ Được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư (đối với cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang); Công văn số 2045-CV/BTCTW, ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Thông báo số 389/TB-HVCTQG, ngày 08/5/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của các Bộ chuyên ngành;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương thì phải: Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương chuyên viên trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính trở lên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Tiến sỹ Quản lý hành chính công (trừ trường hợp đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên). Đối với chức danh Phó trưởng phòng và tương đương thì phải: Đã bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoăc tương đương hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương chuyên viên trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên trở lên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công.

Quy định này không áp dụng đối với người được xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển để bổ nhiệm đối với các chức danh Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; Giám đốc bệnh viện hạng I; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc các huyện, thành phố.

Đặc biệt, tại quy định này đã quy định: Trường hợp công chức, viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, khi hết thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm mà còn thiếu: chứng chỉ tin học; chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý thì Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện quy trình bổ nhiệm lại; đồng thời bố trí công chức, viên chức đó đi học để đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Điều này chỉ áp dụng đến ngày 31/12/2021; từ ngày 01/01/2022 thực hiện theo quy định tại Quy định này.

Việc áp dụng Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương được thực hiện từ ngày 01/01/2022.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020 và thay thế Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Binhfban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015./.

Nguyễn Yến

 


Nguồn: sotuphap.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1.040
Tháng 09 : 20.535
Năm 2020 : 232.926