A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo đó với mục đích Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận số 13-KL/TW nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; phát huy trách nhiệm các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội các cấp nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục quan tâm, huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, hiệu quả từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai toàn diện, đồng bộ, liên tục các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra 7 nhiện vụ và giải pháp như sau:Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống tội phạm; Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh các loại tội phạm; Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về phỏng, chống tội phạm; Xây dựng, kiện toàn lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2021.

Hồng Trần


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 555
Hôm qua : 1.468
Tháng 10 : 27.404
Năm 2021 : 265.850