A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Thái Bình đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PBGDPL, năm 2022 Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố ban hành 14 văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả trong từng giai đoạn cụ thể như Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”; thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025; Công văn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PBGDPL luôn được quan tâm. Hiện nay, toàn thành phố có tổng số 469 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đội ngũ này thường xuyên được cung cấp tài liệu, đề cương giới thiệu các văn bản pháp luật mới và bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức pháp luật để đảm nhận tốt vai trò nòng cốt trong công tác PBGD pháp luật. Công tác PBGDPL năm 2022 trên địa bàn thành phố được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như qua hội nghị, hội thảo, qua các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tài liệu tuyên truyền, hệ thống xe tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu....

Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; các phòng, đơn vị thuộc thành phố; UBND các phường, xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật như Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở ở sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình … In ấn và cấp phát các tờ gấp tuyên truyền  nội dung của Nghị định 137/2020/NĐ-CP; “Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”; Hỏi đáp liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi…Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã biên soạn và phát hành tờ gấp “Những nội dung cơ bản về thực hiện nghĩa vụ quân sự” để phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Phòng Tư phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố xây dựng nội dung cho chuyên mục “Văn bản mới chính sách mới” tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; quy định nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; những điểm mới của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu…Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc tuân thủ và chấp hành pháp luật.

Năm 2022, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức 05 hội nghị Trợ giúp pháp lý và tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Hoà giải cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở nhân dân, tại xã Vũ Phúc, Đông Hoà, Phú Xuân và phường Bồ Xuyên, Lê Hồng Phong thu hút gần 1.000 lượt người tham dự. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính theo Đề án 06 thuộc lĩnh vực Tư pháp tại 06 phường, xã trên địa bàn thành phố; in và treo băng rôn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trên các tuyến đường chính của thành phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tổ chức hội nghị truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường cho 250 chi hội trưởng, cán bộ và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các phường, xã. Thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội cho 70 cán bộ hội viên và nhân dân tham dự. Phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức truyền thông về một số điểm mới trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ cho 150 cán bộ hội tham dự; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm chính trị thành phố, tổ chức truyền thông về Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới cho 150 cán bộ hội.

Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố phát sóng 1.155 lượt chương trình, trong đó 450 lượt chương trình phát thanh tổng hợp, 705 lượt chương trình tăng cường (tổng thời lượng phát sóng hơn 20.500 phút). Các chương trình đã sử dụng 1.160 tin, 135 bài; trên 90% các tin bài có tiếng động, đảm bảo nội dung phong phú, đa dạng; đảm bảo tính khách quan và đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cộng tác trên 450 tin bài với Đài phát thanh truyền hình Thái Bình. Nội dung chủ yếu về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã xây dựng và triển khai Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”; tham gia tập huấn Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2020 - 2025”; phối hợp hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”; tổ chức tập huấn cho cán bộ đảm nhiệm công tác giảng dạy chính trị, phổ biến pháp luật cho lực lượng thường trực và các phường, xã, cơ quan, tổ chức về quy trình soạn thảo giáo án, phương pháp, nội dung và kế hoạch giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật năm 2022.

Trung tâm văn hoá thể thao thành phố đã lắp dựng 10 dàn pano; treo 80 băng zon trên các tuyến phố để tuyên truyền 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tuyên truyền Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể đã chủ động tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý tới cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp. UBND phường, xã đã tổ chức và phối hợp tổ chức gần 60 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho hơn 7.000 lượt người tham dự.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Thái Bình tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đa dạng hoá các hình thức PBGDPL, phát huy hiệu quả PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát động các đợt cao điểm, tháng cao điểm trong việc thực hiện, chấp hành pháp luật. Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

                                                                                          Hạnh Nga

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 517
Hôm qua : 612
Tháng 03 : 13.940
Năm 2023 : 41.702